1)
Mwen ape mache ak Jezi Sove an mwen
Li ki se Mèt mwen.
Se li kondwi m sou chimen m.
Menm le gwo van pouse m
Li toujou la pou l kore m.
Avèk li m’pa pe danje Menm si solèy pa leve.


M’pa gen pou’m Pè
Li se Mèt mwen e lap veye sou mwen.
M’pa gen pou’m Pè
Li se fòs mwen nan moman feblès mwen.
M’pa gen pou m pè
Li se limyè kap klere sou chimen m.
Menm si tout moun ta vle kont mwen
M’pa gen pou m pè.

2)
Pawol li nan fon kè’m
M’pa sa twouble lè’m wè tenèb
Avek li m’ape mache
Menm si m’pa wè wout devan m
Wi li avek mwen
E mwen kwè l pap janm lage m
Kè m pa sote map avanse
Alleluia !! Mwen libere.

M’pa gen pou’m pè
Li se Mèt mwen e lap veye sou mwen
M’pa gen pou’m pè
Li se fòs Mwen nan moman feblès mwen.
M’pa gen pou’m pè
Li se limyè kap klere sou chimenm
Menm si tout moun ta vle kont mwen
M’pa gen pou’m pè.

Wout la long se vre li chaje difikilte .
Men Bondye kenbe m
Se sou li m’apiye.

Repriz Kè

3 Commentaires

LAISSER UN COMMENTAIRE

Ecrivez votre commentaire
SVP entrer votre nom ICI